Наукові записки Державного природознавчого музею НАН УкраїниУвага! Даний сайт є дзеркалом офіційного сайту. І з 2019 року він не оновлюється. Останні номери журналу Ви можете віднайти на офіційному сайті, який знаходиться за адресою: http://nzdpm.smnh.org

http://dpm.pip-mollusca.org – дзеркало офіційного сайту періодичного видання Державного природознавчого музею НАН України – "Наукові записки Державного природознавчого музею".

"Наукові записки Державного природознавчого музею" продовжує традицію першого періодичного наукового видання музею - "Rozprawy i wіadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich" і попередніх випусків "Наукових записок Науково-природознавчого музею АН УРСР", 10 томів яких були опубліковані в період від 1951 до 1962 року.

"Наукові записки Державного природознавчого музею" засновані Державним природознавчим музеєм НАН України у 1951 році. У періодичного друкованого наукового фахового видання "Наукові записки Державного природознавчого музею" наявне свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною та зарубіжною сферою його розповсюдження (КВ № 17872-6722Р), видане Мінюстом 14.04.2011 р. Видання має міжнародний індекс ISSN 2224-025X.

У "Наукових записках Державного природознавчого музею" публікуються статті з наукового напряму "біологічні науки" з профільних наукових дисциплін – загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка".

Журнал зареєстровано в міжнародних базах даних Google Scholar, Open Academic Journal Index, Directory of Research Journal Indexing; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.