Алфавітний перелік авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю ЯА

Абелєнцев В.І. Матеріали до живлення кам'яної куниці

Абелєнцев В.І., Рудишин М.П. До екології сірого хом'ячка

Амелін І.С. Лучна рослинність деяких сіл Свалявського району, Закарпатської області

Андреева О.О. Палінологічна характеристика відкладень середнього голоцену Північно-Східного Поділля

Андреева О.О., Кагало О.О. До історії розвитку рослинного покриву Західного Поділля

Антонюк К.В. Адаптивні тренди екоморф амфібіотичних комах Карпатського регіону

Анфімова Г.В., Деревська К.І. Проблеми збереження стратотипів і типових розрізів мезозою Гірського Криму


Б

Баїк О.Л. Мінливість моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. з різних екотопів

Байдашніков О.О., Ємельянов І.Г. Таксономічне багатство наземних молюсків у рослинних формаціях Українськиї Карпат

Бакаєва С.Г. Історія досліджень та стан вивченості черевоногих молюсків з крейдових відкладів Волино-Поділля

Бакаєва С.Г. Поширення окремих надродин черевоногих молюсків у пізньокрейдову епоху в межах Північноєвропейської провінції

Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски сеноманських відкладів Волино-Поділля

Балан П.Г. Клещи-церкониды (Acari: Mesostigmata) Украинских Карпат

Балабай П.П. Вивчення метаморфозу вісцерального апарата міноги

Балабай П.П. Гетеростраки верхнього силуру Поділля

Балабай П.П. До вивчення іхтіофауни басейну верхнього Дністра

Балабай П.П. До вивчення птераспід нижнього девону Поділля. Повідомлення 1.

Балабай П.П. До вивчення птераспід нижнього девону Поділля. Повідомлення 2.

Балабай П.П. До класифікації роду Poraspis Kiaer

Балабай П.П. До морфологічної характеристики личинки міноги

Балабай П.П. До фауни цефаласпід Подільської плити

Балабай П.П. Про філогенетичні взаємовідношення в групі безщелепних

Балашов І.О. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Полтавської області

Балашов І.О., Василюк О.В. Знахідка колонії Helix albescens (Gastropoda, Geophila, Helicidae) у Києві

Бандерич В.Я., Крамарець В.О., Кушнір О.Г., Мілкіна Л.I., Приндак В.П. Стан і завдання фітомоніторингу в національному природному парку “Сколівські Бескиди”

Бачинський А.І. Знахідки алохтонних видів безхребетних на території НПП "Дністровський каньйон"

Башта А.-Т.В. Дослідження зимівель рукокрилих у Страдчанській печері

Башта А.-Т.В. Зміни структури населення птахів у процесі формування дачного поселення

Башта А.-Т.В. Фауна та поширення кажанів (Chiroptera: Vespertilionidae) в регіоні Українських Карпат

Башта А.-Т.В., Коваль Н.П. Видова різноманітність, особливості поширення та проблеми охорони кажанів (Chiroptera) Ужанського НПП

Башта А.-Т.В., Шидловський І.В. Колекція рукокрилих (Chiroptera) Зоологічного музею ім. Б. Дибовського Львівського національного університету

Бедернічек Т.Ю. Швидкість деструкції рослинного опаду: проблеми порівняння та узагальнення результатів досліджень

Беднарська І.О. Проблеми ідентифікації Festuca prseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae)

Бейліс-Вирова Р.А. Про деякі схожі риси в розвитку зародків пшениці й жита

Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р., Баранов В.І. Зміни гідротермічного режиму cубстратів у заростях куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району

Білонога В.М. Вплив фрагментації на структурно-функціональну організацію популяцій рослин

Білонога В.М. Динаміка репродуктивного зусилля у популяціях рослин різних типів життєвих стратегій

Білонога В.М. Просторова структура Pulmonaria filarszkyana Jav. в Українських Карпатах

Білонога В.М. Структура популяцій Pulmonaria filarszkyana Jav. в природних і антропогенно змінених екосистемах Карпат

Білонога В.М., Малиновський А.К. Модульна організація біосистем

Боднар Л.М. Експлуатаційні ресурси лікарської сировини Centaurium erytraea Rafn. в Закарпатській області

Бокотей А.А. Видовий склад і чисельність орнітофауни м. Львова

Бокотей А.А. Інноваційні впровадження в природничих музеях Швейцарії та Австрії

Бокотей А.А. Чинники впливу на формування гніздових орнітокомплексів населених пунктів сільського типу в басейні верхів’я Дністра

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Охорона видового різноманіття птахів у басейні Верхнього Дністра

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Климишин О.С., Черемних Н.М. Нові форми природничомузейної виставкової діяльності

Бокотей А.А., Кучинська І.В. Динаміка чисельності берегової ластівки (Riparia riparia L.) у рівнинній частині верхнього Дністра

Бокотей О.М. Дикі бджолині родини Colletidae (Hymenoptera, Apoidea) Українських Карпат

Бокотей О.М. Дикі бджолині родини Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea) Українських Карпат

Борсукевич Л.М. Етапи і напрями досліджень вищої водної флори та рослинності Східної Галичини

Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів Дністра, Прута та Західного Бугу

Брицький Я.В. До вивчення тирогліфоїдних кліщів млинів і зернових складів

Брицький Я.В., Здун В.І. Нові дані про деяких комах-шкідників цукрових буряків Львівської області

Бублик Я.Ю. Еколого-біологічні особливості і таксономічна структура ксилотрофних асколокулярних грибів (клас Dothideomycetes) НПП "Сколівські Бескиди"

Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів гірських лісових екосистем

Бурлака М.Д. Порівняльна оцінка популяцій та оселищ Linnaea borealis L. в Україні

Бучко В.В. Головня (Melanitta fusca L.) у регіоні Українських Карпат

Barkasi Z., Zagorodniuk I. The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians


В

Вайнагій І.В. Вплив періодичного приморожування на проростання насіння деяких трав'янистих рослин Карпат

Вайнагій І.В. Плодоношення деяких видів трав'янистих рослин у різних гірських поясах Українських Карпат

Вихор Б.І., Проць Б.І. Заходи контролю інвазійних видів рослин: експериментальні дослідження на Закарпатті

Вовк О.Б. Оцінка екологічного стану грунтів урботехноекосистем Розточчя та Опілля

Вовк О.Б., Орлов О.Л., Проць Б.Г., Дрешер А. Попередні результати досліджень ґрунтового покриву заплавних лісів Закарпаття

Вовк О.Б, Різун В.Б., Мамчур А.П. Подорож до природничих музеїв Нідерландів і Бельгії

Вовк О.Б, Чернявський М.В. Ґрунтове різноманіття заказника "Дача Галілея"

Вовк О.Б, Чорнобай Ю.М. Становлення та перспективи досліджень екології антропогенізованих ґрунтів

Vovk O.B., Orlov O.L. Overview of drained floodplain soils of the Transcarpathian Lowland

Воронцов Д.П. Аналіз флори національного природного парку "Сколівські Бескиди"

Воронцов Д.П. Пропозиції до розширення території НПП "Сколівські Бескиди"

Воронцов Д.П. Раритетний фітоценофонд національного природного парку "Сколівські Бескиди"

Воронцов Д.П., Мілкіна Л.І. Рідкісні лісові угруповання національного природного парку "Сколівські Бескиди"

Воронцов Д.П., Мілкіш Л.І. Фітоценотична структура лісів з Alnus incana (L.) Moench. в басейні р. Рибник майданський (НПП "Сколівські бескиди")

Войчишин В.К. Особливості поширення фауни хребетних у ранньому девоні Поділля

Войчишин В.К. Поширення викопних решток Agnatha та супутніх груп хребетних у відкладах нижнього девону Поділля

Войчишин В.К. Таксономічне різноманіття подільської фауни панцирних безщелепних (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) і тренди його змін впродовж раннього девону

Войчишин В.К. Таксономічне різноманіття фауни панцирних безщелепних Поділля в палеозоогеографічному контексті

Войчишин В.К., Солодкий С.С. Нові матеріали до роду Zychaspis (Agnatha, Osteostraci) з Городниці (Поділля, Україна)

В'ялов О.С. Короткий огляд фацій і умов утворення осадків у західних областях УРСР


Г

Гаврилишин В.І. Поширення рядозубих пластинчастозябрових в сеноні Галицько-Волинської западини

Гарбар Д.А. Рід Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у фауні України

Геряк Ю.М., Канарський Ю.В. Рідкісні та зникаючі види лускокрилих (Lepidoptera) у Львівській області: сучасний стан і поширення

Геряк Ю.М., Канарський Ю.В., Коваль Н.П. Лускокрилі надродини Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Ужанського національного природного парку

Гинда Л.В., Починок Т.В. Оцінка мінливості систематичних ознак Centaurea mollis Walds. et Kit. і C. marmarosiensis (Jav.) Czer.

Гірна А.Я. Угруповання павуків вторинних екосистем ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини

Гірна А.Я. Фауна павуків (Arachnida, Aranei) ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини

Гірна А.Я., Канарський Ю.В., Коваль Н.П. Епігеобіонтні павуки Ужанського національного природного парку

Гладунко І.Й., Павлюк Р.С. Живлення струмкової форелі (Salmo trutta m. Fario Linnaeus, 1758) у річках Сколівських Бескид

Гнатів П.С. Гіркокаштан звичайний у Львові й питання його екологічної стійкості в міських насадженнях

Гнатів П.С. Пристосувальні реакції деревних рослин у трансформованому екологічному середовищі

Гнатів П.С., Шидловський І.В., Затушевський А.Т. Історія й багатство колекцій Зоологічного музею Львівського національного аграрного університету та його перспектива в популяризації екологічних знань

Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Історія і перспективи досліджень ногохвісток (Collembola) Закарпаття

Годунько Р.Й. Методики збору, фіксації та зберігання амфібіотичних комах

Годунько Р.Й. Стан вивченості ефемероптерофауни України

Годунько Р.Й. Історичні зміни фауни та питання охорони одноденок (Ephemeroptera, Insecta) Українських Карпат

Годунько Р.Й., Климишин О.С. Наукова спадщина Йосифа Дзєндзєлєвича

Годунько Р. Й., Коновалова І. Б., Шрубович Ю. Ю., Яницький Т. П. Стан вивченості деяких рядів комах Львова (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera)

Годунько P. Й. Клоновска-Олєйнік M. Колекції веснянок (Insecta: Plecoptera) Державного природознавчого музею HAH України (м. Львів) та Інституту систематики та еволюції тварин ПАН (м. Краків)

Голубець М.А., Козловський М.П. Потік енергії та її розподіл в наземних екосистемах як основа формування тваринного населення грунту

Горбань І.М., Бокотей А.А. Антропогенна трансформація орнітокомплексів у басейні верхнього Дністра

Горбань І.М., Бокотей А.А., Пограничний В.О., Башта Т.В., Когут І.В., Соколов Н.Ю., Бучко В.В., Дзюбенко Н.В., Шидловський І.В., Лисачук Т.І., Козловський Р.С. Гніздова орнітофауна Верхньодністровської низовини та її зміни в другій половині ХХ століття

Горецький В.О. Фауна онкофорових шарів Поділля

Григорович В.А. Маастрихтські гастроподи Львівської мульди

Гринчак М.М., Полив’яная Г.В. Антропогенна трансформація рослинного покриву і радіаційний баланс тепла басейнових екосистем Східних Бескид

Гузій А.І., Бокотей А.А. Звичайний мартин (Larus ridibundus L. у верхів'ї р. Верешиця)

Гура П.І., Шидловський І.В. Міграції звичайного мартина (Larus ridibundus L.): динаміка прольоту та результати кільцювання на заході України

Гураль Р.І. Еколого-паразитологічна характеристика молюсків родини Planorbidae з гідротопів верхів'я басейну Дністра

Гураль Р.І. Забруднення гідротопів Львова та його околиць іонами важких металів

Гураль Р.І. Конхіометрічна мінливість Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею

Гураль Р.І. Личинкові стадії трематод в прісноводних молюсках басейну верхів’я Дністра

Гураль Р.І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар'єрах Львівської області

Гураль Р.І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова

Гураль Р.І. Прісноводні молюски "лісових" мікробіотопів Лапаївського лісництва

Гураль Р.І. Прісноводні молюски Розточчя

Гураль Р.І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць

Гураль Р.І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова та його околиць

Гураль Р.І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca; Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова)

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку

Гураль-Сверлова Н.В. Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання

Гураль-Сверлова Н.В. Колекція наземних молюсків А.А. Полевіної в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету

Гураль-Сверлова Н.В. Можливості формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій наземних молюсків на прикладі роду Cepaea

Гураль-Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси паркових і лісопаркових біотопів Львова та їх зміни протягом останніх 10-15 років

Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.М. Нові надходження до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України із Закарпатської області

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Нові знахідки наземних молюсків на території м. Львова та Львівської області

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Поява іспанського слизняка Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) у Львові, її можливі екологічні та економічні наслідки

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) в малакологічному фонді Державного природознавчого музею

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат

Гураль-Сверлова Н.В., Мелещук Л.І. Знахідки наземних молюсків в гніздах птахів і їх екологічна інтерпретація

Гуштан К.В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок бабок (Insecta: Odonata)

Гуштан Г.Г., Орлов О.Л. Умови існування орібатид (Acari: Oribatida) в лучних біотопах Закарпатської низовини


Д

Данилюк К.М. Аналіз систематичної структури флори регіонального ландшафтного парку "Надсянський"

Данилюк К.М. Місце регіонального ландшафтного парку "Надсянський" у схемі фітогеографічного районування Карпат

Данилюк К.М. Про знахідку верхового оліготрофного болота в регіональному ландшафтному парку "Надсянський"

Данилюк К.М. Флора судинних рослин Крайових і Зовнішніх Ґорґан: созологічні та синантропізаційні аспекти, цікаві знахідки

Дзюбенко Н.В. Білощокий крячок як аллохтонний елемент орнітофауни заходу України

Дзюбенко Н.В. Особливості просторової структури та функціональної організації поселень крячків у водних екосистемах басейну верхнього Дністра

Дзюбенко Н.В. Особливості часової структури поселень крячків у басейні верхнього Дністра

Дзюбенко Н.В. Параметри кладки у просторово-функціональній структурі поселень крячків

Дзюбенко Н.В. Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею

Дикий І.В. Вплив факторів середовища на поведінку борсука (Meles meles L.) в умовах неволі

Діденко Ю.В. Стан дослідження крейдових остракод Волино-Поділля

Дідик Ю.М. Кліщі пташиних гнізд Дунайського і Чорноморського біосферних заповідників України

Дмитрах Р.І. Статева диференціація рослин різних життєвих форм і особливості самопідтримання їх популяцій в Українських Карпатах

Дмитрук Р.Я., Яцишин A.M., Теодорович Л.В. Екологія палеоліту Галицького Придністров’я (на основі малакофауни)

Дорошенко К.В. Мінливість кількості та розмірів пелюсток у Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae) (у межах Львівської області)

Дорошенко К.В. Особливості динаміки вікового складу ценопопуляцій Corydalis solida (L.) Clairv. при різних типах сільськогосподарського використання території

Дребет М.В. Живлення сови вухатої (Asio otus L.) на Північному Поділлі

Дребет М.В., Ліщук А.В. Zerynthia polyxena (Den. & Schiff. 1775) (Lepidoptera, Papilionidae) в НПП "Подільські Товтри"

Дригант Д.М. До питання про кореляцію та стратиграфічний поділ нижньодевонських відкладів на Волино-Подільській окраїні Східноєвропейської платформи

Дригант Д.М. Нижній і середній палеозой Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи та Передкарпатського прогину

Дригант Д.М. Нові знахідки пізньокрейдової (маастрихтської) флори у Львівській мульді

Дригант Д.М. Про видову належність пізньоплейстоценових коней (рід Equus l., 1758) Передкарпаття

Дригант Д.М. Таксономія та еволюція плейстоцен-голоценових коней на Передкарпатті і Волино-Поділлі

Дригант Д.М., Карпенчук Ю.Р. Стратиграфія кембрійських відкладів Передкарпатського регіону

Дяків Х.І. Структурно-функціональна організація угруповань веснянок (Insecta: Plecoptera) річкових екосистем Українських Карпат

Дяків Х.І. Нові види веснянок (Insecta: Plecoptera) для басейну ріки Серет


Е

Ефремов А.Л. Информационные модели учета биоресурсов почвы


Є

Ємельянов І.Г., Байдашніков О.О. Структурна складність наземних малакокомплексів в умовах вертикальної поясності Українських Карпат

Єрмаченко Г.Я. Деякі еколого-біологічні особливості щучника дернистого (Deschampsia caespitosa (L.) P.B.) на Чорногорі

Єрмаченко Г.Я. Матеріали до динаміки наростання зеленої маси і отавності щучників Чорногори


Ж

Жижин М.П., Кузярін О.Т. Тенденції поведінки видів судинних рослин "Червоної книги України" в зонах впливу підземних водозаборів "Розточчя"

Жиляєв Г.Г. Віталітетна диференціація гірських рослин за ознаками їхньої анатомо-морфологічної структури

Жиляєв Г.Г. Вплив освітленості на просторове розміщення і склад субпопуляційних локусів Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в Карпатах

Жиляєв Г.Г. Ефект групи в насіннєвому самовідновленні популяцій Soldanella hungarica Simonk.

Жирак Р.М. Видовий склад джмелів (Hymenoptera, Apidae, Bombus) в природних і антропогенних біотопах Рогатинського Опілля

Жирак Р.М. Перші знахідки червонокнижних видів джмелів (Hymenoptera: Apidae, Bombus) на території Івано-Франківської області

Жовнерчук О.В. До вивчення тетранііхоїдних кліщів (Acari, Tetranychoidea) трав’янистого комплексу України

Жуков О.В., Пилипенко О.Ф. Екологічні напрямки зоологічної діагностики лісових грунтів степового Придніпров'я

Журавчак Р.О. Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) заповідного лісового урочища "Розвилка"


З

Загайкевич І.К. До вивчення кормових зв'язків шкідливих лісових комах

Загайкевич І.К. Загайкевич І.К. До вивчення проширення і біології вузькотілих златок роду Agrilus Curtis в УРСР

Загайкевич І.К. Матеріали до вивчення жуків-вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) України

Загайкевич І.К. Рідкісні та маловідомі види жуків-усачів (Coleoptera, Cerambycidae)

Загороднюк І. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela)

Загороднюк І. Просторова та екоморфологічна дивергенція видів-двійників Plecotus (Mammalia) у зоні симпатрії у Східній Європі

Загороднюк І., Пірхал А. Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття

Загульський М.М. Типові зразки судинних рослин Гербарію Львівського національного університету ім. І. Франка (LW)

Зайцева Г.Ю., Дребет М.В. Роль мікромамалій у трофічному раціоні сови вухатої (Asio otus l.) на території Східного Поділля

Закала О.С., Горбань І.М., Шидловський І.В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі

Залевський О.В. Дощові черви родини Lumbricidae природоохоронної та промислово забрудненої територій

Заморока А.М. Структура угруповання жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) в дубово-буково-ялицевих лісах Прикарпаття

Заморока А.М. Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) - новий для України вид жуків-дроворубів (Coleoptera: Cerambycidae)

Захваткін В.О. Паразити риб водойм Закарпатської області

Захваткін В.О., Кулаківська О.П. Паразити риб верхів'я Дністра. (Попереднє повідомлення)

Зеленчук Т.К. Запаси насіння в грунті пасовищ дублянської долини в околицях Львова

Здун В.І. Дослідження личинкових форм Digenea в молюсках Української РСР і суміжних територій

Здун В.І. До фауни молюсків Закарпаття

Здун В.І. Личинки трематод в молюсках родини Melaniidae з нижньої течії Дністра

Здун В.І. Личинки трематод наземних молюсків західних областей України

Здун В.І. Малий ставковик (Galba truncatula Müll.) передач фасціольозу в умовах Карпатських високогірних водойм

Здун В.І. Матеріали до фауни комах-шкідників фруктових дерев західної Волині

Здун В.І. Фауна личинкових стадій трематод в молюсках Закарпаття

Зиман С.М., Булах О.В., Гамор А.Ф. Про рідкісні високогірні види квіткових рослин у флорі Українських Карпат – вікаріанти видів з широкими ареалами та екологією

Zagorodniuk Bats in the Lviv Natural History Museum: description and comparative analysis of the collection

Zamoroka A.M. The biodiversity patterns and conservation value of Cerambycidae communities at Halych National Park (Ukraine)

Zamoroka A.M. The first record of Calamobius filum (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Ukraine with notes on its biology, ecology and distribution in Europe


И

Иваница В.А., Ужевская С.Ф., Гудзенко Т.В., Бухтияров А.Е., Лисютин Г.В., Беляева Т.А., Конуп И.П., Горшкова Е.Г. Сукцессия микрофауны в процессе ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв


І

Івасик В.М., Кулаківська О.П. До вивчення існування лососевих Закарпатської області УРСР

Івашків І.М., Башта А.-Т.В. Просторовий розподіл і біотопні преференції видів роду Pipistrellus на території міста Львова у сезонному аспекті

ICOM: наше глобальне бачення (стратегічний план на 2008-2010 роки)


К

Канарський Ю.В. Класифікація біотопів денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) та оцінка репрезентативності їх видового складу

Канарський Ю.В. Поширення альпійського комплексу денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) в Українських Карпатах

Канарський Ю.В. Природоохоронна оцінка угруповань денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) на прикладі заповідника "Розточчя"

Капелюх Я.І. З історії ентомологічних досліджень на території природного заповідника "Медобори"

Капліч В.М., Сухомлін К.Б., Зінченко О.П. Оцінка видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках Полісся

Капрусь І.Я. Вертикальний розподіл і типізація висотних ареалів колембол в Українських Карпатах

Капрусь І.Я. Деякі особливості висотної диференціації населення ногохвісток (Collembola) в Українських Карпатах

Капрусь І.Я. Деякі параметри різноманіття угруповань ногохвісток у корінних і вторинних лісах Українських Карпат

Капрусь І.Я. До питання про типологію лісових угруповань ногохвісток (Collembola, Entognata) в Карпатах

Капрусь І.Я. Таксономічна структура і типологія регіональних фаун ногохвісток (Collembola) Євразії

Kaprus' I.J. Additional description of Folsomia duodecimoculata Martynova, 1973 (Collembola, Isotomidae) from Ukraine

Капрусь І.Я., Гоблик К.М. Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол

Капрусь І.Я., Махлинець Т.М. Особливості фауни й населення колембол правобережного сектору лісостепової зони України

Карпенко І.М., Івасик В.М., Кулаківська О.П. Вплив низької температури води на зимівлю цьоголіток коропа

Кваковська І.М. Аналіз синантропної флори Ужанського національного природного парку

Кваковська І.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) в Ужанському Національному природному парку

Кепін Д.В. Особливості музейного джерелознавства

Кирпан С.П., Сверлова Н.В. До вивчення синантропних елементів у наземних малакоценозах заходу України

Кияк В.Г. Буферність малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат

Кияк В.Г. Критерії оцінки стану і здатності до самовідновлення малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Карпат

Кияк В.Г. Онтогенез і структура популяцій Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi в Українських Карпатах

Кияк В.Г. Особливості сусідства, асоційованості і взаємовпливу між популяціями рідкісних видів рослин у високогір’ї Карпат

Кияк В.Г. Особливості функціонування антиоксидантної системи епіфітного моху Leskea polycarpa Hedw. в залежності від атмосферного забруднення

Кияк В.Г. Структура і функціонування популяцій Ranunculus Thora L. в Українських Карпатах

Кияк В.Г., Білонога В.М. Сучасні структурні зміни популяцій рослин високогір’я Українських Карпат

Кісенко Т.І. Структурно-функціональні аспекти організації комплексів безхребетних тварин підстилок як відображенння процесів розкладу органічної речовини

Климишин О.С. Етапи розвитку Природознавчого музею у Львові

Климишин О.С. Зміст і завдання комунікаційної діяльності природничих музеїв

Климишин О.С. Музейні природничі колекції як засіб наукового документування біорізноманітності

Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України

Климишин О.С. Наукові основи природничої музейної діяльності

Климишин О.С. Особливості опаду популяцій кореневищних, вегетативно рухомих рослин

Климишин О.С. Проблеми ведення природничо-музеологічного моніторингу

Климишин О.С. Розробка електронної бази даних для гербарних колекцій судинних рослин

Климишин О.С. Саморегуляція, самоорганізація і еволюційні зміни сукцесійних систем високогір'я Українських Карпат

Климишин О.С. Система зберігання гербарних фондів

Климишин О.С. Стан популяцій реліктових трав'яних рослин на Розточчі

Климишин О.С. Структурні рівні і сукцесійна організація біосистем

Климишин О.С. Сучасні проблеми природничої музеології

Климишин О.С., Войчишин В.К. Наукова концепція інформатизації Державного природознавчого музею НАН України

Климишин О.С., Гураль Р.І. Портал Державного природознавчого музею НАН України в мережі Інтернет

Климишин О.С., Дяків Х.І., Позинич І.С. Освітні аспекти природничомузейної комунікації

Климишин О.С., Коржинський Я.В., Інкін Є.Д. Демутаційні зміни рослинності на межі лісового і субальпійського поясів у Чорногорі (Українські Карпати)

Климишин О.С., Кулик Т.Г. Структура і стан ботанічних фондів Державного природознавчого музею

Климишин О.С., Олешко Є.В. Застосування лентикулярної технології в музейній справі

Климишин О.С., Ткач І.І. Знахідка Bison priscus Bojanus на Малому Поліссі (Волино-Поділля)

Климишин О.С., Шидловський І.В. Історія становлення природничих музеїв

Климишин О.С., Шрубович Ю.Ю. Екологічна складова в освітньо-виховній функції природничих музеїв

Кобів Ю.Й. Поширення та індивідуально-групові параметри Symphytum cordatum Waldst. еt Kit. еx Willd. в умовах рівнини заходу України

Кобів Ю.Й. Приджерельні оселища кальцефільних видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) як специфічні осередки біорізноманіття

Кобів Ю.Й. Самопідтримання популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd.

Ковальчук О.М., Нестеровський В.А. Рештки костистих риб із понтичних відкладів Криму в колекції геологічного музею КНУ ім. Т. Шевченка

Ковальчук Л.Є., Случик В.М., Телюк П.М. Цитогенетична оцінка мутагенної активності питної води різних регіонів Передкарпаття

Когут І.В., Бокотей А.А., Скільський І.В., Химин М.В. Порівняльна характеристика гніздової біології великого норця (Podiceps cristatus L.) на природних і штучних водоймах заходу України

Кодекс музейної етики від ICOM

Козій Г.В. Ліннея північна (Linnea borealis L.) в Радянських Карпатах

Козій Г.В. Модрина польська (Larix polonica Racib.) у Східних Карпатах

Козій Г.В. Нові матеріали до вивчення четвертинної флори західного Поділля

Козловський М.П. Важкі метали в екосистемах техногенно порушених територій Яворівського родовища сірки (Передкарпаття)

Козловський М.П. Видове різноманіття фітонематод субальпійського та альпійського поясів Українських Карпат

Козловський М.П. Збереження біорізноманіття грунтових нематод у похідних екосистемах і шляхи формування в них нефiтопатогенних комплексів

Козловський М.П. Фітонематодні комплекси первинних і вторинних екосистем Карпатського регіону

Козурак А.В. Особливості сезонного розвитку Campanula carpatica Jacq. у Свидовецькому масиві Карпатського біосферного заповідника

Коліщук В.Г. Букові праліси Закарпаття

Коліщук В.Г. Вегетативне поновлення бука європейського (Fagus silvatica L.) в Карпатах

Коліщук В.Г. До характеристики типів ялинових і букових лісів Карпат за вологістю грунту

Коліщук В.Г. Природне поновлення і ріст ялини у високогір'ї Українських Карпат

Коліщук В.Г., Малиновський К.А. Матеріали до характеристики фітоклімату високогір'я Українських Карпат

Колодочка Л.А., Бондарев В.Ю. К изучению клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) заповедных территорий востока Степной зоны Украины

Колодочка Л.О., Шевченко О.С. Видовые комплексы орибатид (Sarcoptiformes, Oribatei) зеленых зон города Киева

Коновалова І.Б. Результати дослідження фауни джмелів (Hymenoptera, Аргоае, Bombinae) західного регіону України

Коновалова І.Б. Угруповання джмелів (Hymenoptera: Apidae: Bombini) типового лучного біоценозу в середньогір’ї Українських Карпат

Корнюшин В.В., Сергієнко М.І., Капрусь І.Я., Рукавець Є.В. Колекція цестод птахів у фондах Державного природознавчого музею

Коцюбинський С.П. Зуб іхтіозавра з крейдяних відкладів Волино-Подільської плити

Коцюбинський С.П. Іноцерами з альб-сеноманських відкладів Карпат

Коцюбинський С.П. Нові морфологічні ознаки в будові черепашок іноцерамів

Коцюбинський С.П. Inoceramus lamellatus sp.n. з верхньотуронських відкладів Волино-Подільської плити

Кравець Н.Я Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я

Кравченко О.М. Огляд твердокрилих надродини Bostrichoidea (Coleoptera) Шацького національного природного парку

Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм

Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Конхологічні параметри виноградного слимака Helix pomatia (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на півдні України як можливий наслідок кліматичної селекції

Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Міжпопуляційна мінливість конхологічних ознак наземного молюска Chondrula tridens (Buliminidae) Північно-Західного Причорномор'я

Кузьо Г.О. Порівняння гніздової орнітофауни двох лісових масивів у передмісті Львова

Кукшин О.О., Бокотей А.А. Синурбізація та зміни чисельності дрозда чорного в Європі та Україні

Крахмальна Т.В., Кепін Д.В. Музеєфікація пам'яток плейстоцену України

Крочко В.Ю. Особливості біології Coccinella septempunctata (Linne) (Coleoptera, Coccinellidae) в умовах Закарпатській області

Кудрін Л.М. Ервілійовий горизонт нижнього тортону південно-західної окраїни Російської платформи і умови його утворення

Кудрін Л.М. Про знахідку кісток мамонта в околицях м. Львова

Кузярін О.Т. Мохоподібні (Marchantiophyta, Bryophyta) території торфовища "Білогорща" (Розточчя)

Кузярін О.Т. Нова знахідка Hydrocotyle vulgaris L. (Apiaceae Lindl.) на Малому Поліссі

Кузярін О.Т. Нові адвентивні види судинних рослин для Львівської області

Кузярін О.Т. Перспективні природоохоронні території басейну верхів’я Західного Бугу

Кузярін О.Т. Прируслова деревно-чагарникова рослинність басейну Західного Бугу

Кузярін О.Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу

Кузярін О.Т. Синтаксономія рудеральної рослинності заплавних екосистем басейну Західного Бугу

Кузярін О.Т. Раритетні рослини та фітоценози заплав Західного Бугу

Кузярін О.Т. Флористичні нотатки з околиць м. Олеська Львівської області (Мале Полісся)

Кузярін О.Т., Кагало О.О., Жижин М.П. Созологічна оцінка представників родини Orchidaceae заплавних екосистем верхньої частини басейну західного Бугу

Кулаківська О.П. До паразитофауни форелі і харіуса деяких річок Закарпаття

Кулаківська О.П. Матеріали до пізнання специфічності моногенетичних сисунів прісноводних риб

Кулаківська О.П. Матеріали до фауни паразитів риб водойм західних областей України

Кулаківська О.П. Паразити верхів'я р. Пруту

Кулаківська О.П. Сезонні зміни у представників родини Caryophyllaeidae (Cestoda) в умовах західних областей УРСР

Кулаківська О.П. Явище акцелерації статевої системи у Crepidostomum farionis O.F. Mull.

Кулаківська О.П., Івасик В.М. Зараженість коропів паразитами в ставках з різним водопостачанням

Karolczak K. Maecenas, philanthropist and collector (to the 190th anniversary of the birth of V. Didushytsky – founder Natural History Museum in Lviv)


Л

Лазаренко А.С. Матеріали до питання видоутворення у листяних мохів

Лазаренко А.С. Мохова рослинність вогких гранітних скель р. Тясмина (Екологогеографічний етод)

Лазаренко А.С., Малиновський К.А. Перші результати стаціонарного вивчення високогірної рослинності Карпат

Лазаренко А.С., Улична К.О. Гукерія блискуча в Східних Карпатах

Лазебна Н.М. Шипшини секції Cinnamomeae DC. Прикарпаття як C-вітамінна сировина

Левик В.І. Респіраційна активність ембріоземів техногенних територій сірчаних родовищ Львівської області

Левицький В.Т. Денталіїди крейдових відкладів Волино-Подільської плити

Ліщук А.В. Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) природного заповідника "Медобори" (Західне Поділля)

Ліщук А.В. Огляд видів роду Chrysotoxum Meigen, 1803 (Diptera, Syrphidae) західного реґіону України

Ліщук А.В. Розподіл трофічних груп личинок мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) у Широколистянолісовій зоні України

Лобачевська О.В., Мельник І.В., Оксенюк У.А. Особливості взаємовпливу хімічних елементів на ріст і розвиток моху Funaria hygrometrica Hedw.

Любинець І.П. Стан ценопопуляцій Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. на території Яворівського національного природного парку

Льоч Б. Мова музеїв


М

Макушенко М.О., Шнаревич І.Д. До поширення та екології деяких видів промислових звірів Чернівецької області

Малиновський А.К. Адаптації біосистем: проблеми методології досліджень

Малиновський А.К. Аналіз сучасного поширення реліктових видів у вирішенні питань історії флор

Малиновський А.К. Висотний розподіл рослинного покриву Українських Карпат

Малиновський К.А. Геоботанічна характеристика південно-західної частини Чорногірського хребта

Малиновський А.К. Еколого-ценотична диференціацю рослинності високогір'я Українських Карпат

Малиновський А.К. Коливальні процеси у фітоценотичних системах

Малиновський А.К. Нестабільність і поліваріантність розвитку біосистем

Малиновський А.К. Системний підхід у фітоценології

Малиновський А.К. Фенологія основних компонентів травостою біловусників альпійських субальпійського пояса Карпат і питання поясного використання пасовищ

Малиновський К.А. Вологість грунту деяких трав'янистих асоціацій субальпійського поясу Карпат

Малиновський К.А., Бережний І.В. Матеріали до вивчення чагарничкових і напівчагарничкових пустищ східних Карпат

Малиновський А.К., Білонога В.М. Адаптаційно-компенсаторні механізми підтримки життєздатності популяцій

Малиновський А.К., Білонога В.М. Вплив еколого-ценотичних умов на внутрішньопопуляційну мінливість морфометричних показників рослин

Малиновський А.К., Білонога В.М. Кореляції морфометричних параметрів рослин на популяційному рівні

Малиновський А.К., Бронштейн І.Г. Застосування інформаційно-пошукових програм в ботанічних дослідженнях

Малиновський А.К., Кияк В.Г., Білонога В.М. Екологічна ніша в природних та антропогенно змінених фітоценозах

Малиновський А.К., Петрова Л.М., Третяк П.Р. Проект транскордонної системи охорони природного середовища "Верхній Буг"

Малиновський К.А. Структурні і флористичні зв'язки деяких фітоценозів субальпійського пояса Українських Карпат і питання їх генезису

Малиновський К.А. Про кількість насіння у грунті трав'янистих угруповань Чорногори в Карпатах

Малиновський К.А., Мельничук В.М.М Про нове місцезнаходження осоки наскельної в Карпатах

Малиновський К.А., Мельничук В.М. Рослинність боржавських полонин, їх кормова характеристика та шляхи поліпшення

Мальчик О.В. Верхньокрейдові Nautiloidea заходу України та Польщі: перспектива подальших досліджень

Мамчур А.П. Палеоботанічні колекції у фондах Державного природознавчого музею НАН України

Мамчур А.П. Порівняльний аналіз систематичного складу міоценової флори різних палеогеографічних районів заходу України

Марискевич О.Г. Оцінка біотичного потенціалу грунтів Українських Карпат

Марискевич О.Г., Козловський В.І. Акумуляція важких металів грунтами екосистем Чорногори

Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Органічний вуглець у грунтах екосистем Чорногори

Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Особливості формування грунтового покриву на відвалах роздільського ДГХП "Сірка"

Марисова І.В. Скеляр (Monticola saxatilis L. ) на заході України

Мателешко О.Ю. Нові для Українських Карпат і Закарпатської низовини види плавунців (Coleoptera, Dytiscidae)

Матвєєв М.Д. Територіальна поведінка та демографічна структура болотяної гаїчки (Parus palustris L.) на Поділлі

Матюшенко С.В. Вплив личинок тахіни Compsilura concinnata Mg. (Diptera, Tachinidae) на загальний вміст азоту, білків і ліпідів у гусениць непарного шовкопряду (Porthetria dispar L.)

Меламуд В.В. Панцирні кліщі групи Enarthronota Grandjean, 1947 (Acari: Oribatida) Карпатського регіону

Меламуд В.В. Панцирні кліщі (Acariformes, Oribatida) грунту та підстилки смерекових лісів Українських Карпат

Меламуд В.В. Угруповання панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) Українських Карпат

Меламуд В.В. Фауна панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) заплави ріки Верещиця

Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Розповсюдження, екологія і морфологія Pseudanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України

Мельничук В.М. Матеріали до визначення pH у листяних мохів

Мельничук В.М. Матеріали до еколого-кліматичної характеристики субальпійського пояса Радянських Карпат

Мельничук В.М. Реліктові місцезнаходження деяких видів листяних мохів у Львівській області

Мельничук В.М. Рід Fissidens бріофлори України

Мельничук В.М. Огляд видів Grimmia та Dryptodon бріофлори УРСР

Мельничук В.М. Огляд родів Coscinodon та Schistidium бріофлори УРСР

Мельничук В.М. Список листяних мохів Західної Волині

Мельничук В.М. Buxbaumia aphylla Hedw. в околицях Львова

Михайлов В.А. К фауне, биоэкологи и распространению жесткокрылых (Coleoptera) острова Джарылгач

Мицик Л.П., Лихолат Ю.В. Вивчення, використання, збереження дернового покриву як чинника оптимгзації індустріального середовища степового Придніпров'я

Мірутенко В.В. Пропоновані зміни до систематики роду Malachius F. (Coleoptera, Malachiidae) фауни Українських Карпат


Н

Наконечний О.М. Водні макрофіти Рогатинського опілля та їх життєві форми

Новіков А.В. Морфологічна і анатомічна організація надземного пагона аконітів (Ranunculaceae) Східних Карпат

Новіков А.В. Нодальна анатомія представників підроду Aconitum секції Aconitum (Aconitum L., Ranunculaceae Juss.)

Новіков А.В. Порівняльна анатомія і морфологія надземного вегетативного пагона Aconitum bucovinense Zapal. і A. x gayeri Starmühl. (Ranunculaceae)


О

Омельчук О.С. Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття

Опалатенко Л.К. До методики дослідження дихання у риб

Орлов О.Л. Гумусовий стан ґрунтів як відображення біогеоценотичного різноманіття

Орлов О.Л. Еколого-енергетичний стан лучних ґрунтів басейну верхнього Дністра

Орлов О.Л. Нові методи визначення теплотворної здатності гумусових речовин

Орлов О.Л. Створення системи ґрунтових еталонів для потреб моніторингу ґрунтів

Орлов О.Л., Рагуліна М.Є., Омельчук О.С. Оселища Клепарівського лісопарку у Львові та їх созологічна оцінка

Орлов О.Л., Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б. Колекція еталонів ґрунтів заходу України як засіб документування природного різноманіття


П

Палій В.Ф. Еколого-фауністичні комплекси земляних блішок (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Українських Карпат і Прикарпаття

Панін Р.Ю. Нові знахідки жуків-турунів (Coleoptera: Carabidae) у західному регіоні України

Панських І.І. Наукова бібліотека Державного природознавчого музею НАН України

Паньків Н.Є. Внутрішньо-і міжпопуляційна морфологічна мінливість Coronilla coronata L. (Fabaceae) в умовах Північно-Західного Поділля

Панченко А.А. Некоторые сведения о мошках рода Nevermannia Enderlein, 1921 (Diptera: Simuliidae) в Крыму

Парпан В.І., Кокар Н.В. Онтоморфогенез трав'яного багаторічника Centaurea jacea L. (Asteraceae)

Парпан В.І., Миленька М.М. Вміст вільного проліну в листках деревних рослин як біоіндикаційна ознака екологічного стану урбанізованих територій

Партика Т.В., Гамкало З.Г. Емісія СО2 з поверхні мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини та її температурна чутливість

Пастернак С.І. Матеріали до характеристики пектинід крейдяних відкладів Волино-Подільської плити

Пастернак С.І. Нові дані про фауну Журавненського пісковика

Пастернак С.І. Палеонтологічні колекції Науково-природознавчого музею АН УРСР

Пастернак С.І. Фауна крейдових відкладів району Рахова, Закарпатської області

Пастернак С.І. Chlamis (Aequipecten) Wisniowskii - новий вид з верхньокрейдових відкладів

Пастернак С.І., Коцюбинський С.П. Велетенський амоніт Parapuzosia daubreei Grossuvre з Волино-Подільської височини

Пастернак С.І., Коцюбинський С.П. Крейдові відклади Волино-Подільської плити і можливості їх використання в будівельній промисловист

Пастернак С.І., Татаринов К.А. Нові знахідки плейстоценової фауни на західному Поділлі

Першко І.О. Комплексний аналіз конхіолопчних ознак видів роду Lithoglyphus (Mollusca, Pectinibranchia, Lithoglyphidae)

Петрова Л.М. Роль заповідних об’єктів місцевого значення у збереженні флороценотичного різноманіття лісів

Пірогов Н.В. Наземні лишайники Яворівського національного природного парку

Підоплічко І.Г. До вивчення фауни антропогенових хребетних Тернопільської області

Пікулик Л.І. Етапи і напрями дослідження рослинності річкових долин басейну верхів'я Дністра

Подобівський С.С. Каталог фауни твердокрилих підродини Ernobiinae i Anobiinae (Anobiidae) заходу України

Позинич І.С., Дяків Х.І. Роль та значення природничого музею у формуванні екологічної свідомості дітей

Полушина Н.А. Господарське значення деяких дрібних хижаків з родини кунячих у західних областях УРСР

Полушина Н.А. До біології темного тхора на заході України

Полушина Н.А., Татаринов К.А. До герпетофауни Закарпатської області і Радянських Карпат

Попова О.М., Кузнєцов В.О., Осадча Л.П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси

Попова О.М., Кузнєцов В.О., Осадча Л.П. Місце гербаріїв у системі культурно-наукових установ України

Пророчук В.В. Раритетна складова біорізноманіття національного природного парку "Гуцульщина"

Проць Б.Г. Критерії визначення адвентивного статусу у рослин: трохи більше про те саме

Пучков А.В., Маркина Т.Ю., Назаренко В.Ю., Петренко А.А., Прохоров А.В., Черней Л.С. Предварительный обзор колеоптерофауны (Coleoptera) Казантипского природного заповедника

Пушкар В.С. Доповнення до карабідофауни (Coleoptera, Carabidae) природного заповідника "Ґорґани"

Пушкар В.С. Нові знахідки Licinus hoffmannseggi (Panzer) 1797 та Cychrus semigranosus Palliardi 1825 (Coleoptera, Carabidae) в Прут-Дністровському межиріччі

Protz B.H. Carbon isotope (a13c) signals: invasive plant response to changing environment


Р

Рабик І.В., Данилків І.С. Мохоподібні (Hepaticophyta, Bryophyta) болота Немирів

Рагуліна М.Є. Бріофлора кар’єрів глиняної сировини рівнинної частини Львівської області

Рагуліна М.Є. Кам’янисті техногенні відслонення як осередки підтримання різноманітності бріофлори Розточчя-Опілля

Рагуліна М.Є. Сукцесії мохового покриву на техногенних піщаних відслоненнях Волино-Поділля

Рагуліна М.Є. Формування покриву мохоподібних на техногенних відслоненнях

Рагуліна М.Є., Вовк О.Б., Орлов О.Л. Функціональна роль бріофітів в ренатуралізації техногенно змінених екосистем Волино-Поділля

Рагуліна М.Є., Орлов О.Л. Мохоподібні (Bryophyta) як агенти ініціального ґрунтоутворення в техногенних екосистемах

Різун В.Б. Деякі параметри структурної організації карабідокомплексів лісів Розточчя та Українських Карпат як складової частини мезофауни грунту

Різун В.Б. До вивчення угруповань жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) лісів національного природного парку "Гуцульщина"

Різун В.Б. Жуки-туруни (Coleoptera, Carabidae) природного заповідника "Ґоргани"

Різун В.Б. Матеріали до фауни жужелиць (Coleoptera, Carabidae) Розточчя і природного районування заходу України

Різун В.Б. Рідкісні та зникаючі види жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Закарпаття

Різун В.Б. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) грабової діброви ландшафтно-ботанічного заказника "Совий яр" національного природного парку "Подільські товтри"

Різун В.Б. Trechus amplicollis Fairmaire 1859 (Coleoptera, Carabidae) – новий вид для фауни України

Різун В.Б., Білецький Ю.В. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) соснових лісів Шацького національного природного парку

Різун В.Б., Дєдусь В.І. Еколого-біологічні особливості угруповань жуків-турунів (Coleopterа, Carabidae) Винниківського лісопарку м. Львова

Різун В.Б., Мелещук Л.І., Скільський І.В. Знахідки жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) у гніздах птахів

Різун В.Б., Храпов Д.С. До вивчення турунів (Coleoptera, Carabidae) Львова (Сихівський та Винниківський лісопарки)

Рудишин М.П. До поширення ондатри на Шацьких озерах

Рудишин М.П. Матеріали до вивчення миші жовтогорлої в західних областях УРСР

Рудишин М.П. Про залежність будови нір сірої полівки від грунтово-кліматичних умов

Рудишин М.П. Розміщення мишовидних гризунів у рослинних асоціаціях Боржавських полонин і Чорногори

Рудишин М.П., Білоконь О.М. Матеріали до фауни гамазових кліщів комахоїдних і гризунів верхів'я басейну Дністра


С

Савицька О.М. Еколого-токсилогічна ситуація у водоймах західного регіону України

Савицька А.Г., Петруса С.І. Методичні підходи до ведення локального фітоценотичного моніторингу (на прикладі гідрологічного заказника "Болото Лютошари"

Сандлер Я.М., Ворона Г.П. Коротка літологічна характеристик верхньоюрських відкладів західних областей УРСР

Сверлова Н.В. Вплив урбанізації на конхологічні параметри Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України

Сверлова Н.В. Деякі зміни у видовому складі наземної малакофауни Львова за останні 100 років

Сверлова Н.В. Динаміка фенетичної структури колоній Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) у Львові

Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) м. Львова та його околиць

Сверлова Н.В. Наземна малакофауна Передкарпаття та її антропогенні зміни протягом ХХ століття

Сверлова Н.В. Наземна малакофауна (Gastropoda, Pulmonata) Розточчя і Опілля та її зміни за останні 100 років

Сверлова Н.В. Фауна двопарногих багатоніжок (Diplopoda) м. Львова та його околиць

Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Видова різноманітність легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) України у фондах Державного природознавчого музею

Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею

Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Фенетична структура популяцій Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України

Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. До вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) південно-східної частини України

Середюк Г.В. Сітчастокрилі підродини Nothochrysinae (Insecta, Neuroptera, Chrysopidae) фауни України

Середюк Г.В. Золотоочки (Insecta: Neuroptera, Chrysopidae) фауни України

Сергієнко М.І. Матеріали до вивчення видового складу присиснів та стьожкових червів водноболотних птахів верхньої течії Дністра

Сікура О.А. Фенологічне прогнозування розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) в низинній зоні Закарпаття

Симочко Л.Ю., Симочко В.В. Інтегрованість мікробного ценозу ґрунту при антропогенному навантаженні

Скробала В.М., Данилик Р.М., Данилик І.М. Екологічні закономірності поширення гідрофітів в умовах зеленої зони міста Львова

Смоленський І.М., Клід В.В. Біогеохімічна оцінка аеротехногенного забруднення території природного заповідника "Горгани" важкими металами

Скільський І.В. Особливості структури та формування орнітокомплексу масивів старої багатоповерхової забудови середнього міста (на прикладі Чернівців)

Скільський І.В., Бучко В.В., Годованець Б.Й. Порівняльна характеристика основних ооморфологічних показників птахів з урбанізованих і природних екосистем

Слободян О.М. До бріогеографії Поділля, Опілля і Покуття

Слободян О.М. Статева структура турунів смерекових пралісів природного заповідника "Ґорґани"

Слободян О.М. Різноманіття ентомофауни природного заповідника "Ґорґани"

Сметана М.Г. Структура комплексів мікроартропод гірських екосистем

Сметана Н.М. Структура угруповань мезофауни степових грунтів

Сметана О.М., Резніченко Т.І. Мезофауна Криворізького ботанічного саду

Соколов Н.Ю. Каталог колекції круглоротих і риб Державного природознавчого музею НАН України

Соколов Н.Ю. Морфометрична характеристика головешки амурської (Perccottus glenii Dyb. 1877) з басейну верхнього Дністра

Стадниченко А.П., Градівський В.М. Молюски роду Lithoglyphus (Gastropoda, Pectibranchia, Lithoglyphidae) на заході України

Стадниченко А.П., Киричук Г.Е. Значення особливостей будови порового апарату черепашки для таксономії молюсків надродини Pisidioidea

Стефурак В.П. Зміна комплексу грунтових мікроорганізмів на різних стадіях розкладу рослинних решток

Стефурак В.П., Стефурак Р.В. Целюлозоруйнуюча здатність лісових грунтів Українських Карпат

Страутман Ф.І. До харчування птахів на виноградниках Закарпатської області

Страутман Ф.І. Зміни в орнітофауні західних областей України в ХХ ст.

Страутман Ф.І. Нарис орнітофауни Радянських Карпат

Страутман Ф.І., Рудишин М.П. До поширення сірійського дятла в південно-західних областях України

Стрямець Г.В., Ференц Н.М. Проблеми збереження флористичного різноманіття на природоохоронних територіях

Стрямець Г.В., Ференц Н.М., Хомин І.Г. Рідкісні види флори та заходи щодо їх збереження на території природного заповідника "Розточчя"

Сусуловський А.С. Хижі нематоди (Mononchida, Nematoda) урочища Заливки заповідника "Розточчя"

Smolis, A., Skarzynski, D. Springtails (Collembola) of the "Barnowiec" reserve in the Beskid Sadecki mountains (Polish Carpathians)

Susulovsky A.S. Iotonchus aequabilis sp.n. from Ukraine


Т

Талпош В.С. Чорношиїй норець (Podiceps nigrocollis C.L. Brehm) у Тернопільській області України

Тарасенко М.О. Аналіз запасів здобичі сорокопуда сірого (Lanius excubitor L.) в умовах Західного Поділля

Тарасова М.К. Мисливськопромислові водоплавні птахи верхів'я басейну Дністра

Тасєнкевич Л.О. Ареалогічна структура флори судинних рослин Карпат

Тасєнкевич Л.О. Аркто-третинний елемент флори Карпат

Тасєнкевич Л.О. Кількісні параметри флори Карпат

Тасєнкевич Л.О. Природна флора української частини східних Карпат: таксономічний склад

Тасєнкевич Л.О. Регіональний фітогеографічний поділ Карпат

Тасєнкевич Л.О. Структурно-порівняльний аналіз флори Карпат

Tasenkevich L., Rosenthal G., Mysenko O. Sozological evaluation of grasslands in the upper part of Dnister-river catchment (Western Ukraine)

Татаринов К.А. Бібліографія по фауні хребетних тварин західних областей УРСР

Татаринов К.А. Елементи екології та шкідлива діяльність рудої лісової полівки в південно-західній частині України

Татаринов К.А. До питання про вертикальне поширення ссавців у Східних Карпатах

Татаринов К.А. Знахідка довговухої нічниці (Myotis bechsteini Kühl) на Львівщині

Татаринов К.А. Краєзнавча діяльність українських зоологів Природознавчого музею у Львові

Татаринов К.А. Нарис фауни ссавців деревних насаджень району міста Львова

Татаринов К.А. Ондатра у верхів'ях Дністра і перспективи її використання

Татаринов К.А. Особливості коливання чисельності деяких ссавців західних областей УРСР

Татаринов К.А. Про нові місця знаходження темної полівки і полівки-економки на Україні

Татаринов К.А. Результати вивчення теріофауни західних областей України вітчизняними зоологами

Татаринов К.А. Рештки часничниць (Pelobatidae, Amphibia) у четвертинних відкладах західного Поділля

Татаринов К.А. Щури звичайні у верхів'ях Дністра

Татаринов К.А., Опалатенко Л.К. Екологія та господарське значення водяного щура у верхів'ях басейну Дністра

Темнюк Ф.П. Літологічна і фауністична характеристики нижньоолігоценових відкладів межиріччя Уж-Латориця-Віча

Тимочко В.Б. Сучасний стан вивченості рідкісних видів комах території Карпатського НПП

Тищенко М.Н. До вивчення тонкошийного цистицерка (Cyscticercus tenuicollis) у сільськогосподарських тварин західних областей УРСР

Томич М.В. Систематична структура флори судинних рослин басейну ріки Пістинька (Покутські Карпати)

Третяк В.Р., Сіренко Г.О. Експериментальна оцінка міметичної ефективності забарвлення абдомену дзюрчалки бджоловидної (Eristalis tenax Linnaeus, 1758) (Diptera: Syrphidae)

Трубицький Г.Ф. Вміст CO2 у Східних Карпатах

Турянін І.І. До фауни гамазових кліщів Закарпатської області УРСР

Tsaryk Y., Malynovsky A., Kyyak V., Bilonoha V., Nesteruk Y. Тhe structure of populations and the factors of threats to rare plant species of international red lists in the Ukrainian Carpathians


У

Уваєва О.І. Взаємозалежність хорологічних та екологічних особливостей молюсків підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) та трематод родини Paramphistomatidae

Уваєва О.І. Історія та сучасний стан вивчення парамфістомід (Trematoda: Paramphistomatidae) як паразитів катушкових в Україні

Уваєва О.І. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів триби Segmentinini (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae)

Уваєва О.І., Крамаренко С.С. Особливості розповсюдження планорбід (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) в основних річкових басейнах України

Улична К.О. Зведений список листяних мохів Чернівецької області УРСР

Улична К.О. Мінливість видів роду Dicranium Hedw.

Улична К.О. Мохові синузії Буковинських Карпат

Улична К.О. Рід Dicranella бріофлори УРСР


Ф

Фаринець С.І. Морфологічні особливості постабдомена самок триби Phasiini (Diptera, Tachinidae)

Фесенко Г.В. Уніфікація українських наукових назв таксонів надродового рівня у класифікації птахів світу

Фесенко Г.В. Формування складу назв родів і видів птахів світу в українській лексиці

Фінаков В.К. Вплив метеорологічних факторів на колорадського жука та матеріали до побудови прогнозу його розмноження

Франчук М.В., Пєсков В.М., Тарасенко М.О. Гніздова екологія та екологічна сегрегація дроздів роду Turdus в лісових екосистемах Західного Полісся


Х

Халаим Е.В. Находки новых, редких и малоизвестных бабочек-совок (Lepidoptera, Noctuidae s.l) в Одесской области Украины

Харамбура Я.Й. Личинки вищих комах в грунтах заповідника "Розточчя"

Хоркавців Я.Д., Демків О.Т. Взаємовплив світла і гравітації на тропізми протонеми та морфогенез гаметофіту мохів

Хлус К.М. Мінливість конхологічних параметрів Helix lutescens передгір'я Карпат залежно від ступеня урбанізації території

Хлус К.М., Скільський І.В., Хлус Л.М., Андрющенко Т.Г. Використання природничих музейних колекцій у біомоніторингових дослідженнях

Хржановський В.Г. До критичного аналізу видів підсекції Rubiginosae (рід Rosa)

Худий О.І. Лусковий індекс як характеристика темпу росту ляща Дністерського водосховища


Ц

Цалан Ю.В. Таксономічна і типологічна структура фауни Collembola заплавних лісів та її природоохоронне значення

Цалан Ю.В., Шрубович Ю.Ю. Колемболи (Collembola) заплавних лісів долини ріки Латориці

Царик Й.В., Яворський І.П. Гетерогенність популяцій малого ставковика (Lymnaea truncatula Müll., 1174) за щільністю і віковою структурою на пасовищах Передкарпаття та суміжних територій


Ч

Червоний Є.В. Аналіз остеологічних решток птахів: палеозоологічний аспект

Червоний Є.В. Демократизація музею: основні засади та успішні приклади реалізації

Червоний Є.В. Сучасні концептуальні тренди розвитку музеїв

Черевко М.В., Грицина М.Р. Гістологічні особливості структури коренів Verbascum nigrum L. та Verbascum thapsiforme Schrad

Черемних Н.М. Особливості вікової структури міських популяцій мишоподібних гризунів

Черемних Н.М. Особливості методик екологічних досліджень дрібних ссавців в урбаландшафтах

Черкащенко М.І. Значення мишовидних гризунів в живленні сови вухатої

Черкащенко М.І. Матеріали про зараженість ектопаразитами птахів долини верхньої течії Дністра

Черкащенко М.І. Чисельність, добова активність та склад їжі гніздових птахів долини верхньої течії Дністр

Черкащенко М.І., Страутман Ф.Й. Принципи складання програми стаціонарних досліджень по фауні хребетних тварин високогір'я Карпат

Чернобай Ю.М. Дарвін та еволюція у музейній експозиції

Чернобай Ю.М. Детрит як функціональний чинник біоресурсів грунту

Чернобай Ю.М. Екомузей – перехрестя інновацій і традицій

Чорнобай Ю.М. Зодчий власної Ойкумени

Чернобай Ю.М. Мережеве розширення методологічних меж природничої музеології

Чорнобай Ю.М. Природознавство і регіональний природничо-інформаційний простір

Чернобай Ю.М. Феномен В. Дідушицького у тенденціях новітньої музеології

Чернобай Ю.М., Бриндза В.О. Проект стратегії збалансованого розвитку музею

Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б., Борисова В.М. Екологічні сукцесії мікроміцетних угруповань в антропогенних ґрунтах

Чорнобай Ю.М., Орлов О.Л. Еколого-енергетичний стан ґрунтів як похідна ландшафтного різноманіття басейну верхів'я Дністра

Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б., Орлов О.Л. Морфо-функціональна оцінка ґрунтів НПП “Гуцульщина”

Чорнобай Ю.М. (науковий керівник), Климишин О.С. (керівник розробки), Бокотей А.А., Войчишин В.К., Дригант Д.М., Капрусь І.Я., Різун В.Б., Тасєнкевич Л.О. Наукова концепція експозиції Державного природознавчого музею НАН України

Чорнобай Ю.М., Залецька О.Ю. Органохімічний і гумусовий стан підстилок у провідних типах лісів Розточчя

Чорнобай Ю.М., Харамбура Я.Й., Щербакова О.М. Динаміка угруповань фітосапрофагів в опаді лісів Розточчя

Чумак В.О. Чисельність безхребетних тварин Угольсько-Широколужанського заповідного масиву


Ш

Шайтан С.В. Методика експрес-аналізу стану природних популяцій амфібій і рептилій

Шаповал С.І. Особливості гумусоутворення в грунтах Криворіжжя

Шидловський І.В. Становлення та раритети зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського

Шпаківська І.М. Балансова оцінка кругообігу вуглецю в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу в Чорногорі (Українські Карпати)

Шпарик В.Ю. Огляд мух-повисюх роду Sphaerophoria Le Peletier & Serville, 1828 (Diptera, Syrphidae) Українських Карпат

Шпарик В.Ю., Сіренко А.Г. Доповнення до фауни малашок (Coleoptera, Malachiidae) північного мегасхилу Українських Карпат

Шрубович Ю.Ю. Базова оцінка угруповань ногохвісток бучин України

Шрубович Ю.Ю. Реакція угруповання ногохвісток (Collembola) на суцільне вирубування лісу в Розточчі

Шрубович Ю.Ю. Структура угруповань ногохвісток (Collembola) навколоводних біотопів м. Львова

Шрубович Ю.Ю. Таксономічна структура фауни колембол заходу України

Шрубович Ю.Ю. Тaксономічний і хорологічний аналіз деяких родів протур родини Acerentomidae

Шрубович Ю.Ю. Фауна ногохвісток (Collembola) оранжерей, підвалів і квіткових горщиків

Шрубович Ю.Ю., Капрусь І.Я. Історія досліджень колембол (Collembola) в Українських Карпатах

Шрубович Ю.Ю., Стержинська М. Адаптивні реакції Protura на антропогенні порушення заплавних лісів Закарпаття

Штірц А.Д. Добова активність орібатидних кліщів (Acariformes, Oribatei) у заповіднику "Хомутовський степ"


Щ

Щербаченко О.І. Важкі метали як токсичний фактор забруднення природного середовища. Стійкість і адаптація рослин до їх впливу

Щербаченко О.І., Демків О.Т. Накопичення важких металів та їх вплив на стан антиоксидантної системи мохів

Щербаченко О.І., Рабик І.В. Мохоподібні прибережної зони водойм м. Львова

Szczesny, B., Chvojka, P. New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories


Ю

Julius E., Prots B.H. Modelling of Plant species Database (GIS) for the Transcarpathian floodplain Ecosystems (Ukraine)


Я

Яворницька І.В. Видове різноманіття угруповань ґрунтових енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) лісових екосистем Верхнього Дністра

Яворницький В.І. Вплив рекреаційного навантаження на комплекси грунтової мезофауни лісових екосистем трускавецької курортної зони

Яворницький В.І. Структура угруповань мезофауни грабових дібров басейну верхів'я Дністра

Яворницький В.І., Меламуд В.В., Капрусь І.Я. Угруповання ґрунтових мікроартропод техногенного ландшафту Яворівського ДГХП "Сірка"

Яворницький В.І., Яворницька І.В. Ґрунтова мезофауна заплавних дубових лісів долини Верхнього Дністра в умовах антрогенної трансформації

Яворницький В.І., Яворницька І.В. Угруповання ґрунтових безхребетних як структурно-функціональний елемент похідних смеречняків Сколівських Бескидів

Яворницький В.І., Яворницька І.В. Угруповання ґрунтової мезофауни як структурно-функціональний елемент ялицевих лісів Верхньодністрянських Бескидів

Яницький Т.П. Фауна златок (Coleoptera, Bupresidae) Розточчя

Yanytsky T.P. A checklist of the Western Ukrainian Buprestidae (Coleoptera)