Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 13

Обкладинка т. 13 Обкладинка т. 13 зворот

ЗООЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ
Kaprus' I.J. Additional description of Folsomia duodecimoculata Martynova, 1973 (Collembola, Isotomidae) from Ukraine // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 3-7.




Капрусь І.Я. Деякі параметри різноманіття угруповань ногохвісток у корінних і вторинних лісах Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 8-23.




Меламуд В.В. Панцерні кліщі (Acariformes, Oribatida) грунту та підстилки смерекових лісів Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 24-30.




Стадниченко А.П., Градівський В.М. Молюски роду Lithoglyphus (Gastropoda, Pectibranchia, Lithoglyphidae) на заході України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 31-43.




Стадниченко А.П., Киричук Г.Е. Значення особливостей будови порового апарату черепашки для таксономії молюсків надродини Pisidioidea // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 44-56.




Царик Й.В., Яворський І.П. Гетерогенність популяцій малого ставковика (Lymnaea truncatula Müll., 1174) за щільністю і віковою структурою на пасовищах Передкарпаття та суміжних територій // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 57-64.




Сверлова Н.В. Деякі зміни у видовому складі наземної малакофауни Львова за останні 100 років // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 65-68.




Подобівський С.С. Каталог фауни твердокрилих підродини Ernobiinae i Anobiinae (Anobiidae) заходу України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 69-78.




Гладунко І.Й., Павлюк Р.С. Живлення струмкової форелі (Salmo trutta m. Fario Linnaeus, 1758) у річках Сколівських Бескид // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 79-82.




Марисова І.В. Скеляр (Monticola saxatilis L. ) на заході України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 83-87.




Талпош В.С. Чорношиїй норець (Podiceps nigrocollis C.L. Brehm) у Тернопільській області України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 88-93.



ГЕОЛОГІЯ

Дригант Д.М., Карпенчук Ю.Р. Стратиграфія кембрійських відкладів Передкарпатського регіону // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 94-113.



СТОРІНКИ ІСТОРІЇ МУЗЕЮ

Климишин О.С. Етапи розвитку Природознавчого музею у Львові // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1997. - 13 - С. 114-123.